Huis op orde

Adviestraject met zittend management

U weet waar u heen wilt op gebied van ICT, maar om een of andere reden lukt het u niet om de gewenste resultaten te realiseren. Zeker als het al een aantal keren geprobeerd is zakt bij uw personeel vaak de moed in de schoenen. Vaak kan het dan helpen om een frisse blik van buiten op de zaak te werpen.

Wanneer u ons inhuurt, maakt u kennis met onze aanpak die al bij vele organisaties zeer succesvol is gebleken. Deze aanpak bestaat uit de volgende drie componenten:

Focus aanbrengen

We analyseren snel en scherp waar de essentie van het probleem zit. Wat zijn de juiste zaken om op te focussen om tot resultaat te komen? Waar gaat het werkelijk om? Door scherpe focus aan te brengen weet iedereen wat hem of haar te doen staat om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. We betrekken de ICT professionals actief bij het bepalen van de juiste afdelingsfocus, zodat we vanaf het begin draagvlak creëren.

Structuur aanbrengen

Gestructureerde afdelingen zijn succesvolle afdelingen. Structuur biedt weerstand aan ‘de waan van de dag’ en helpt om focus te kunnen houden op de doelstellingen van de afdeling. Zodra we de focus van de afdeling duidelijk hebben gemaakt, brengen we direct een heldere structuur aan. In samenspraak met de ICT professionals uiteraard. Waar nodig, knippen we veranderingen op in fases. Zodat het overzichtelijk en haalbaar blijft voor iedereen en eventuele weerstand tot een minimum beperkt wordt.

Communiceren

Heldere communicatie is de smeerolie van de organisatie. We weten dat de communicatie tussen ICT-ers en de rest van de organisatie niet altijd soepel loopt. Kaderbreed communiceert helder en eerlijk met de ICT professionals én de rest van de organisatie. Uiteraard coachen we de ICT-ers ook om in de toekomst zelf effectiever en slimmer te communiceren binnen en buiten de eigen afdeling.

Het resultaat

Uiteindelijk draait het allemaal om resultaat. Wat mag u verwachten als u met ons gaat werken?

 

Wij helpen u bij het zodanig inrichten van uw ICT-organisatie dat bedrijfsrisico’s geminimaliseerd worden én dat er ruimte is voor het meegroeien met de ambities van het bedrijf. Hierdoor ontstaat een relaxtere IT organisatie en een tevredener business, wat leidt tot een tevreden MT.

De eerste resultaten zullen al binnen twee maanden zichtbaar zijn!