fbpx
023 73 70 170 info@kaderbreed.nl

ONZE DIENSTVERLENING

Home » Diensten

IT-Organisatie aanpakken

Kaderbreed helpt managers die zien dat hun IT-organisatie niet geheel voldoet aan wat de organisatie nodig heeft. Dit kan zijn op gebied van vernieuwing, stabiliteit van de systemen, snelheid van reageren en/of het gevoel hebben niet in control te zijn.

De volgende symptomen zijn signalen dat uw ICT-organisatie niet geheel voldoet aan wat de organisatie nodig heeft:

  • ICT-verstoringen komen vaker voor dan acceptabel is
  • Het oplossen van meldingen duurt langer dan op basis van de hoeveelheid werk verwacht mag worden
  • Projectplanningen worden vaker niet dan wel gehaald
  • Wijzigingen doorvoeren in ICT-systemen is altijd ingewikkelder dan gedacht
  • De ICT-ers zijn altijd druk, maar niemand weet echt goed waarmee

onze dienstverlening

Onze dienstverlening is bedoeld om in korte tijd de benodigde veranderingen door te voeren. Zodat u daarna zonder onze hulp verder kunt. De diensten zijn daarop afgestemd en los van elkaar af te nemen. Ons advies is zo opgezet dat u dat zelf of met hulp van anderen kunt uitvoeren.

BENCHMARKING

In twee weken lichten wij uw hele ICT-organisatie door. Op basis van recente cases, interviews en boekenonderzoek vormen we een beeld van de stand van zaken en komen we met een gericht en onderbouwd advies hoe u uw ICT-organisatie kunt verbeteren.

HUIS OP ORDE

In een periode van zes maanden zorgen we dat de basisdienstverlening op orde komt: systemen zijn voldoende beschikbaar, meldingen en verzoeken worden binnen de juiste termijnen afgerond, en projecten en grotere wijzigingen worden op tijd opgeleverd.

SUCCESVOLLE PROJECTEN

In onze ervaring lopen ICT-projecten altijd op dezelfde punten mis. En dat is zonde. Want veel van de ellende is eenvoudig te voorkomen door het toepassen van best practices. Een goede afbakening, heldere besluitvorming en het gecontroleerd anticiperen op voortschrijdend inzicht zijn de sleutels tot succes in ICT-projecten. Waarschijnlijk ook voor u.

ONZE AANPAK

Onze dienstverlening is erop gericht om in korte tijd de benodigde veranderingen door te voeren. Zodat u daarna zonder onze hulp verder kunt. De diensten zijn daarop afgestemd en los van elkaar af te nemen. Ons advies zo opgezet dat u dat zelf of met hulp van anderen kunt uitvoeren.

Focus aanbrengen

In een doorlooptijd van twee weken lichten wij uw hele IT-organisatie door. Met interviews en boekenonderzoek vormen we een beeld van de stand van zaken en komen we met een gericht en onderbouwd advies hoe u uw IT-organisatie zou kunnen verbeteren.

Structuur aanbrengen

Gestructureerde afdelingen zijn succesvolle afdelingen. Structuur biedt weerstand aan ‘de waan van de dag’ en helpt om focus te kunnen houden op de doelstellingen van de afdeling. Zodra we de focus van de afdeling duidelijk hebben gemaakt, brengen we direct een heldere structuur aan. In samen spraak met de ICT professionals uiteraard. Waar nodig knippen we verandering op in fases. Zodat het overzichtelijk en haalbaar blijft voor iedereen en eventuele weerstand tot een minimum beperkt wordt.

Communiceren

Heldere communicatie is de smeerolie van de organisatie. We weten dat de communicatie tussen ICT-ers en de rest van de organisatie niet altijd soepel loopt. Kaderbreed communiceert helder en eerlijk met de ICT professionals én de rest van de organisatie. Uiteraard coachen we de ICT-ers ook om in de toekomst zelf effectiever en slimmer te communiceren binnen en buiten de eigen afdeling.

\

Focus aanbrengen

In een doorlooptijd van twee weken lichten wij uw hele IT-organisatie door. Met interviews en boekenonderzoek vormen we een beeld van de stand van zaken en komen we met een gericht en onderbouwd advies hoe u uw IT-organisatie zou kunnen verbeteren.

d

Structuur aanbrengen

Gestructureerde afdelingen zijn succesvolle afdelingen. Structuur biedt weerstand aan ‘de waan van de dag’ en helpt om focus te kunnen houden op de doelstellingen van de afdeling. Zodra we de focus van de afdeling duidelijk hebben gemaakt, brengen we direct een heldere structuur aan. In samen spraak met de ICT professionals uiteraard. Waar nodig knippen we verandering op in fases. Zodat het overzichtelijk en haalbaar blijft voor iedereen en eventuele weerstand tot een minimum beperkt wordt.

w

Communiceren

Heldere communicatie is de smeerolie van de organisatie. We weten dat de communicatie tussen ICT-ers en de rest van de organisatie niet altijd soepel loopt. Kaderbreed communiceert helder en eerlijk met de ICT professionals én de rest van de organisatie. Uiteraard coachen we de ICT-ers ook om in de toekomst zelf effectiever en slimmer te communiceren binnen en buiten de eigen afdeling.

Wanneer kaderbreed

Het liefste stappen wij in op het moment dat het project is vastgelopen, of dreigt uit die tijd te lopen. Als u de hoop al heeft opgegeven dat het project nog te realiseren valt binnen de gestelde kaders van tijd en budget. Dan zijn wij op ons best.

Datzelfde geldt voor situaties waarin u met uw handen in het haar zit omdat incidenten en verstoringen elkaar in een hoog tempo opvolgen. En u niet weet waar u moet beginnen met puinruimen voordat het volgende probleem zich al weer aandient. Ondertussen voelt u ook nog de druk vanuit het MT toenemen omdat u de verwachtingen van de organisatie niet kunt waarmaken en deze daardoor ontevredener wordt.
Juist op zo’n moment werpen wij graag de reddingsboot uit. Waarbij we onze rol met name achter de coulissen vervullen en u uiteraard het gezicht richting de organisatie blijft.

Wij presteren het beste wanneer de urgentie hoog is. Dat geeft namelijk ruimte om een discussie te starten en nieuwe focus en structuur aan te brengen.

RESULTATEN

Uiteindelijk draait het allemaal om resultaat. Wat mag u verwachten als u met ons gaat werken?

Wij helpen u bij het zodanig inrichten van uw ICT-organisatie dat bedrijfsrisico’s geminimaliseerd worden én dat er ruimte is voor het meegroeien met de ambities van het bedrijf. Hierdoor ontstaat een relaxter ICT-organisatie en een tevredener business, wat leidt tot een tevreden MT. De eerste resultaten zullen al binnen twee maanden zichtbaar zijn.

Wij geloven dat de aansturing van ICT-afdelingen primair altijd over mensen gaat. Dat je samen de beste resultaten bereikt. Alleen reis je misschien sneller, maar samen kom je een stuk verder. Onze aansturing doen we dus altijd vanuit dit vertrekpunt en op basis van vertrouwen in elkaar. We halen veel energie uit het ontwikkelen van mensen. Dus daar besteden we graag veel aandacht aan. Wanneer wij uw organisatie weer verlaten laten we niet alleen een goed functionerende ICT-voorziening achter, maar ook professionals die zich duidelijk ontwikkeld hebben.

Onze gegevens

Wij zijn te vinden via:

Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem

Neem contact met ons op!

In 10 stappen naar een gezonde
ICT-Organisatie!

Vul hieronder je e-mail adres in en je ontvangt binnen enkele minuten jouw exemplaar!

GDPR Consent

Gelukt! Je ontvangt binnen enkele minuten jouw exemplaar in je inbox.