Succesvolle cases

Maak kennis met de helden die elke dag weer voor u klaar staan.
Wij zijn ICT’ers in hart en nieren voor wie geen ICT-probleem te groot is!

KLM NEDERLAND

Wie kent KLM niet. Een mega organisatie afhankelijk van een mega ICT-systeem. Alles wat daat gebeurt, van het inchecken tot het vliegen zelf is afhankelijk van ICT. 

Het probleem

Air France-KLM had het probleem dat IT verdeeld was: letterlijk, over twee gebouwen en over de afdelingen Development (250 fte) en Information Systems (1000 fte). Ook Hierdoor moesten functioneel beheerders bij problemen eerst uitzoeken welk gebouw hun probleem kon oplossen met alle gevolgen van dien. Kaderbreed heeft ervoor gezorgd dat de beheerprocessen van deze twee afdelingen samengevoegd werden.

De oplossing

Eerst hebben we draagvlak en commitment gecreëerd over doelstellingen en aanpak zowel vanaf de werkvloer als de top. Na besluit over zowel proces als softwareondersteuning, zijn alle betrokkenen voorzien van de juiste training, waarna de nieuwe werkwijze ingevoerd kon worden.

Het resultaat

Het resultaat is dat alle ICT-meldingen geregistreerd staan in één systeem en de ICT-afdeling van KLM één aanspreekpunt heeft voor alle afdelingen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie dat zich bezighoudt met alle internationale relaties en ondersteunt Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Een ministerie dat zich bezighoudt met enorm veel data en complexe IT structuren.

Het probleem

Het ministerie wilde een nieuw systeem voor het opnemen van biometrie voor paspoorten en Visa

aanbesteden. Daarnaast wilden ze ook de dienstverlening voor het aanvragen van Visa-aanvragen (Visa Application Centres) wereldwijd aanbesteden.

De oplossing

Kaderbreed heeft het gezamenlijk opstellen van het programma van eisen en overige aanbestedingsdocumenten georganiseerd, medewerkers in het veld bezocht (o.a. Londen), en de aanbestedingen getoetst aan veel wetgeving en standaarden.

Het resultaat

Het resultaat is dat voor elk van de aanbestedingen een programma van eisen en overige aanbestedingsdocumenten opgesteld zijn.

De Telegraaf

Een krant gelezen door velen. Een van Nederlands grootste kranten. De Telegraaf ging mee in online, en wij waren erbij!

Het probleem

Telegraaf Elektronische Media stond aan de vooravond van de eerste grote internethype. Internet ging het helemaal worden en papier was dood.

De Telegraaf website moest worden ingericht voor de grote bezoekersaantallen die het zou trekken. Een krant met duizenden lezers moest online ook deze bezoekersaantallen kunnen faciliteren.

De oplossing

We hebben de afdeling opgezet in projecten en beheerteams, de afdeling uitgebouwd van 8 naar 50 fte. Structurele evaluatie van elk project en elke verstoring bij grote nieuwsevenementen. Laten uitdenken van een infrastructuur die zeer grote aantallen bezoekers aankan.

Het resultaat

Het resultaat is een infrastructuur die zeer grote aantallen bezoekers aankan. En succesvolle introducties van websites als dft.nl, autotelegraaf.nl en een nieuw CMS voor de digitale redacties van de krant.

Pink + Nelson

Een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al jarenlang parkeervoorzieningen exploiteert. Zowel voor On- als Off-street locaties.

Het probleem

Pink + Nelson had last van te veel ICT-verstoringen, te lange doorlooptijden van meldingen en projecten die maar niet op tijd af kwamen. Terwijl alle vernieuwing, en daarmee de toekomst van het bedrijf, afhankelijk is van een goed functionerende ICT-afdeling.

De oplossing

Kaderbreed heeft de ontevredenheid over de ICT-afdeling vertaald in concrete doelen. Die zijn samen met het team vertaald naar een rooster en rapportage. Vervolgens is het team dagelijks gecoacht op de resultaten uit de rapportage. Ook op basis van feedback vanuit de andere afdelingen. Voor de lange termijn is een strategisch ICT-beleid geformuleerd. Hiermee wordt het merendeel van de ICT-taken uitbesteed.

 

Het resultaat

De tevredenheid over de ICT-afdeling is in 6 maanden tijd gestegen van een 4 naar een 7. De doorlooptijden van meldingen zijn teruggebracht naar minder dan 2 werkdagen. Medewerkers gaan weer met plezier naar het werk. Ook is een opvolger in vaste dienst geselecteerd en ingewerkt.

Een uitgebreide case-beschrijving is te vinden op Hoe de ICT van Pink + Nelson van een 4 naar een 7 ging

Sdu Uitgevers

De uitgever met toonaangevende vakinformatie voor juristen, fiscalisten en iedereen die in zijn of haar werk met wet- en regelgeving te maken heeft.

Het probleem

De ICT van Sdu Uitgevers had last van lang openstaande meldingen.

De oplossing

We hebben de doelstellingen van de afdeling vertaald naar goede instructies en meetbare rapportages. Vervolgens hebben dagelijks rapportages gemaakt van openstaande meldingen, zijn deze persoonlijk langsgelopen langs de houders van de langst openstaande meldingen, en hebben (laten) registreren waarom de melding nog open staat.

Het resultaat

Het resultaat is dat het aantal op tijd opgeloste meldingen is gestegen van 65% naar 96%. De doorlooptijd van oplevering van een nieuwe werkplek is teruggebracht van 9 naar 3 dagen.

Sdu BV

De uitgever met toonaangevende vakinformatie voor juristen, fiscalisten en iedereen die in zijn of haar werk met wet- en regelgeving te maken heeft.

Het probleem

De ICT van Sdu BV had last van lang openstaande meldingen.

De oplossing

We hebben de doelstellingen van de afdeling vertaald naar goede instructies en meetbare rapportages. Vervolgens hebben dagelijks rapportages gemaakt van openstaande meldingen, zijn deze persoonlijk langsgelopen langs de houders van de langst openstaande meldingen, en hebben (laten) registreren waarom de melding nog open staat.

Het resultaat

Het resultaat is dat het aantal op tijd opgeloste meldingen is gestegen van 65% naar 96%. De doorlooptijd van oplevering van een nieuwe werkplek is teruggebracht van 9 naar 3 dagen.

SAFRAN MORPHO

Een grote speler als het gaat om alles wat met biometrische beveiligingssystemen en andere securityoplossingen te maken heeft.

Het probleem

Safran Morpho was verantwoordelijk voor de digitalisering van de aanvraaggegevens van het paspoort. Van de balie bij gemeenten en ambassades tot de lokale systemen in de serverruimte. Dit in verband met de verplichte invoering van de vingerafdrukken in het paspoort per september 2009.

De oplossing

Kaderbreed heeft overzicht aangebracht in de te ontwikkelen producten, nog benodigde inspanning en verwachte opleverdatum. We hebben structuur aangebracht in de oplevering van software (Agile aanpak, korte leercurves), inzicht gebracht in de planning, gerichte pilots uitgevoerd in de praktijk (om kinderziektes eruit te halen) en kundige ondersteuning ingericht (helpdesk, desnoods hulp op locatie).  Door het aanbrengen van heldere testprocedures, bleef het geheel werken na integratie van opgeleverde producten. Hierdoor werden planningen uiteindelijk gehaald en werd het project tijdig opgeleverd.

Het resultaat

Het resultaat is dat alle NL-gemeenten en alle NL-ambassades tijdig zijn voorzien van systemen voor het aanvragen van paspoorten en ID-kaarten met vingerafdruk.

Waternet

Een wereld zonder water is ondenkbaar. Waternet is verantwoordelijk voor schoon water in Amsterdam en omstreken!

Het probleem

De ICT-afdeling van Waternet had last onvrede vanuit de rest van de organisatie over de ondersteuning vanuit ICT.

De oplossing

Kaderbreed heeft de taak van de afdeling vertaald in concreet beleid voor alledag. Vervolgens hebben we de medewerkers laten bepalen welk soort informatie nodig is voor het afhandelen van verschillende soorten meldingen. Deze informatie hebben we bij binnenkomst van een melding compleet laten krijgen. De procescoördinatoren hebben we gecoacht op het sturen van het proces in plaats van de inhoud, waardoor processen breder worden gedragen en uitgevoerd.

Het resultaat

Het resultaat is dat doorlooptijden van met name aanmaken nieuwe medewerkers drastisch verkort zijn. Ook is er inzicht in de prestaties van afdeling door heldere rapportages.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Verantwoordelijk voor het op tijd uitbetalen van de Kinderbijslag en AOW-pensioen.

Het probleem

De projectorganisatie op waarin zes overheidsorganisaties participeren, met de belofte de vernieuwde website uiterlijk in 2014 te realiseren, loopt spaak. Hierop besluit de SVB Kaderbreed in te huren, dat wel vaker vastgelopen ICT-projecten vlot getrokken heeft.

De oplossing

Na analyse van de oorzaken van de opgelopen vertraging hebben we een heldere besluitvormingsstructuur aangebracht met afgebakende taken, ondersteunende regels en helderheid over wat naar wie gecommuniceerd moest worden. Door vervolgens in workshops met de juiste mensen kwalitatief goede besluiten te nemen en deze gedragen te krijgen met de besluitvormingsstructuur, wordt de uitvoering niet voortdurend gehinderd door wijzigende besluiten. Met een Agile aanpak van softwareontwikkeling wordt vervolgens een maximaal haalbaar resultaat neergezet. Door goede escalatie kunnen ontstane problemen effectief afgehandeld worden.

Het resultaat

Het resultaat is een gemotiveerd team dat het project haalbaar maakt met betrouwbare planning, waardoor een tijdige lancering van de website en beloften aan de Tweede Kamer waargemaakt worden.

Een uitgebreide casebeschrijving is te vinden op Een gezamenlijke website van zes overheidsorganisaties

CERTE

CERTE – een fusiebedrijf van LabNoord en het LVI. Alles over medische diagnostiek en advies.

Het probleem

CERTE – een fusiebedrijf van LabNoord en het LVI – had de behoefte de ICT-ondersteuning voor het facilitair bedrijf en de afdeling ICT onder te brengen in één pakket. Tot dan toe werden hiervoor 4 afzonderlijke softwarepakketten gebruikt.

De oplossing

Hiertoe is gezamenlijk van programma van eisen opgesteld, zijn presentaties van pakketten bijgewoont, referentiebezoeken uitgevoerd, offertes opgevraagd, een businesscase opgesteld en het besluit begeleid van bestuurders en management.

Het resultaat

Uiteindelijk is er gekozen voor Topdesk als pakket en bij beide afdelingen geïmplementeerd.

KADERBREED

WAT WE VOOR JOU DOEN

QUICK SCAN

Een dag waarbij twee van onze consultants bij je langskomen en je binnen één werkdag  inzicht verschaffen in de huidige status van je ICT-afdeling. Je wordt voorzien van een concreet plan van aanpak waar je zelf mee aan de slag gaat.

MEER INFORMATIE

SMART SCAN

Een dag waarbij twee van onze consultants bij je langskomen en je niet alleen voorzien van een plan van aanpak, maar vervolgens voor jou aan de slag gaan om dat plan van aanpak te realiseren binnen de organisatie

(COMING SOON)

FULL SCAN

Een adviestraject waarbij we gedurende drie maanden uitvoerig aan de slag gaan met het neerzetten van de juiste IT-organisatie en geven jou daarbij alle tools en handvatten voor een winstgevende ICT-afdeling

(COMING SOON)

TESTIMONIALS

WAT ONZE KLANTEN VINDEN

Kaderbreed heeft het project nieuwbouw www.grensinfo.nl voorzien van duidelijke doelstellingen, een heldere structuur en duidelijke communicatielijnen. Hierdoor ontstond een hoge betrokkenheid, goede sfeer en effectieve sturing. Iedereen wist wat het plan was en daar was ook geen discussie meer over. Lastige hordes werden snel en effectief genomen en zo is een mooi resultaat neergezet van een complexe samenwerking tussen zes overheidsorganisaties.

Kees Martens

Manager Bureaus voor Belgische Zaken en Duitse Zaken SVB, Sociale Verzekeringsbank

Reinout heeft binnen Pink+Nelson bijna een jaar lang de functie van Manager ICT Beheer a.i. naar volle tevredenheid vervuld. Hij heeft zich initieel gefocused op quick wins en daarmee op korte termijn goodwill binnen de organisatie gekweekt. Ook bleek Reinout in staat snel de processen te doorgronden en waar nodig structuur binnen deze processen, maar ook binnen de hele organisatie, aan te brengen en/of te verbeteren. Ten slotte heeft hij gedurende deze periode een enthousiast en gemotiveerd team systeem- en applicatiebeheerders weten te smeden, die veel van hem hebben geleerd.

Vladan Jankovic

Pink+Nelson

In Reinout’s manier van werken valt een aantal sterke punten op: hij brengt focus en structuur aan, hij bewaakt de voortgang en hij communiceert helder en vaak en hij heeft aandacht voor zijn (project-) medewerkers en hun onderlinge verhoudingen. Dat samen maakt dat het plezierig samenwerken met hem is.

Janfolkert Muizelaar

SVB

Wij zijn hier voor jou

ONS KANTOOR

Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem

TELEFOONNUMMER