Onderzoeks- en adviesrapport

Bij ons onderzoeks- en adviesrapport krijgt u in twee weken een gericht en onderbouwd advies hoe u uw IT-organisatie zou kunnen verbeteren. wij lichten uw hele IT-organisatie door op basis van onze ervaring wat belangrijk is. Met interviews en boekenonderzoek vormen we een beeld van stand van zaken.

De Uitdaging

U heeft geen zicht op de huidige inrichting van uw ICT-voorziening, en wilt graag weten waar u staat ten opzichte van wat verwacht mag worden van een volwassen ICT-voorziening. Uw concurrenten zitten immers ook niet stil.

Onze Aanpak

Met een goede doorlichting van de ICT-organisatie krijgt u inzicht in de huidige inrichting uw ICT en de mogelijke knelpunten.

In een briefing met de opdrachtgever en/of stakeholders worden verwachtingen en voorwaarden concreet gemaakt worden en eventuele nuances kenbaar gemaakt. Voorafgaand aan de briefing wordt een zo volledig mogelijke set aan documenten aangeleverd ten behoeve van een documentatie studie.

Met een landschapsstudie en interviews met betrokkenen wordt een beeld verkregen van  de huidige stand van zaken en deze wordt uitgezet tegen de in de markt gebruikelijke best practices.

Vanuit deze waarnemingen zal Kaderbreed komen tot een advies, hoe hoe elk van de geconstateerde knelpunten effectief oplost kan worden.

Het Resultaat

U beschikt over een compleet beeld van de huidige stand van uw ICT-voorziening en heeft een advies liggen waarmee de geconstateerde tekortkomingen verholpen kunnen worden.