Pink + Nelson

Pink + Nelson had last van te veel ICT-verstoringen, te lange doorlooptijden van meldingen en projecten die maar niet op tijd af kwamen. Terwijl alle vernieuwing, en daarmee de toekomst van het bedrijf, afhankelijk is van een goed functionerende ICT-afdeling.

Kaderbreed heeft de ontevredenheid over de ICT-afdeling vertaald in concrete doelen. Die zijn samen met het team vertaald naar een rooster en rapportage. Vervolgens is het team dagelijks gecoacht op de resultaten uit de rapportage. Ook op basis van feedback vanuit de andere afdelingen. Voor de lange termijn is een strategisch ICT-beleid geformuleerd. Hiermee wordt het merendeel van de ICT-taken uitbesteed.

De tevredenheid over de ICT-afdeling is in 6 maanden tijd gestegen van een 4 naar een 7. De doorlooptijden van meldingen zijn teruggebracht naar minder dan 2 werkdagen. Medewerkers gaan weer met plezier naar het werk. Ook is een opvolger in vaste dienst geselecteerd en ingewerkt.

Een uitgebreide case-beschrijving is te vinden op Hoe de ICT van Pink + Nelson van een 4 naar een 7 ging

Skills

Posted on

7 oktober 2013