Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie wilde een nieuw systeem voor het opnemen van biometrie voor paspoorten en Visa

aanbesteden. Daarnaast wilden ze ook de dienstverlening voor het aanvragen van Visa-aanvragen (Visa Application Centres) wereldwijd aanbesteden.

Kaderbreed heeft het gezamenlijk opstellen van het programma van eisen en overige aanbestedingsdocumenten georganiseerd, medewerkers in het veld bezocht (o.a. Londen), en de aanbestedingen getoetst aan veel wetgeving en standaarden.

Het resultaat is dat voor elk van de aanbestedingen een programma van eisen en overige aanbestedingsdocumenten opgesteld zijn.

Certe

Certe

CERTE – een fusiebedrijf van LabNoord en het LVI – had de behoefte de ICT-ondersteuning voor het facilitair bedrijf en de afdeling ICT onder te brengen in één pakket. Tot dan toe werden hiervoor 4 afzonderlijke softwarepakketten gebruikt.

Hiertoe is gezamenlijk van programma van eisen opgesteld, zijn presentaties van pakketten bijgewoont, referentiebezoeken uitgevoerd, offertes opgevraagd, een businesscase opgesteld en het besluit begeleid van bestuurders en management.

Wekelijkse bespreking van de procesrapportages, acties voor verbetering formuleren en deze

Uiteindelijk is er gekozen voor Topdesk als pakket en bij beide afdelingen geïmplementeerd.

Telegraaf Elektronische Media

Telegraaf Elektronische Media

Telegraaf Elektronische Media stond aan de vooravond van de eerste grote internethype. Internet ging het helemaal worden en papier was dood.

We hebben de afdeling opgezet in projecten en beheerteams, de afdeling uitgebouwd van 8 naar 50 fte. Structurele evaluatie van elk project en elke verstoring bij grote nieuwsevenementen. Laten uitdenken van een infrastructuur die zeer grote aantallen bezoekers aankan.

Het resultaat is een infrastructuur die zeer grote aantallen bezoekers aankan. En succesvolle introducties van websites als dft.nl, autotelegraaf.nl en een nieuw CMS voor de digitale redacties van de krant.

Air France-KLM

Air France-KLM

Air France-KLM had het probleem dat IT verdeeld was: letterlijk, over twee gebouwen en over de afdelingen Development (250 fte) en Information Systems (1000 fte). Ook Hierdoor moesten functioneel beheerders bij problemen eerst uitzoeken welk gebouw hun probleem kon oplossen met alle gevolgen van dien. Kaderbreed heeft ervoor gezorgd dat de beheerprocessen van deze twee afdelingen samengevoegd werden.

Eerst hebben we draagvlak en commitment gecreëerd over doelstellingen en aanpak zowel vanaf de werkvloer als de top. Na besluit over zowel proces als softwareondersteuning, zijn alle betrokkenen voorzien van de juiste training, waarna de nieuwe werkwijze ingevoerd kon worden.

Het resultaat is dat alle ICT-meldingen geregistreerd staan in één systeem en de ICT-afdeling van KLM één aanspreekpunt heeft voor alle afdelingen.

Waternet

Waternet

De ICT-afdeling van Waternet had last onvrede vanuit de rest van de organisatie over de ondersteuning vanuit ICT.

Kaderbreed heeft de taak van de afdeling vertaald in concreet beleid voor alledag. Vervolgens hebben we de medewerkers laten bepalen welk soort informatie nodig is voor het afhandelen van verschillende soorten meldingen. Deze informatie hebben we bij binnenkomst van een melding compleet laten krijgen. De procescoördinatoren hebben we gecoacht op het sturen van het proces in plaats van de inhoud, waardoor processen breder worden gedragen en uitgevoerd.

Het resultaat is dat doorlooptijden van met name aanmaken nieuwe medewerkers drastisch verkort zijn. Ook is er inzicht in de prestaties van afdeling door heldere rapportages.