023 73 70 170 info@kaderbreed.nl
SDU Uitgevers

SDU Uitgevers

De ICT van Sdu Uitgevers had last van lang openstaande meldingen.

We hebben de doelstellingen van de afdeling vertaald naar goede instructies en meetbare rapportages. Vervolgens hebben dagelijks rapportages gemaakt van openstaande meldingen, zijn deze persoonlijk langsgelopen langs de houders van de langst openstaande meldingen, en hebben (laten) registreren waarom de melding nog open staat.

Het resultaat is dat het aantal op tijd opgeloste meldingen is gestegen van 65% naar 96%. De doorlooptijd van oplevering van een nieuwe werkplek is teruggebracht van 9 naar 3 dagen.

Safran Morpho

Safran Morpho

Safran Morpho was verantwoordelijk voor de digitalisering van de aanvraaggegevens van het paspoort. Van de balie bij gemeenten en ambassades tot de lokale systemen in de serverruimte. Dit in verband met de verplichte invoering van de vingerafdrukken in het paspoort per september 2009.

Kaderbreed heeft overzicht aangebracht in de te ontwikkelen producten, nog benodigde inspanning en verwachte opleverdatum. We hebben structuur aangebracht in de oplevering van software (Agile aanpak, korte leercurves), inzicht gebracht in de planning, gerichte pilots uitgevoerd in de praktijk (om kinderziektes eruit te halen) en kundige ondersteuning ingericht (helpdesk, desnoods hulp op locatie).  Door het aanbrengen van heldere testprocedures, bleef het geheel werken na integratie van opgeleverde producten. Hierdoor werden planningen uiteindelijk gehaald en werd het project tijdig opgeleverd.

Het resultaat is dat alle NL-gemeenten en alle NL-ambassades tijdig zijn voorzien van systemen voor het aanvragen van paspoorten en ID-kaarten met vingerafdruk.

SVB

SVB

De projectorganisatie op waarin zes overheidsorganisaties participeren, met de belofte de vernieuwde website uiterlijk in 2014 te realiseren, loopt spaak. Hierop besluit de SVB Kaderbreed in te huren, dat wel vaker vastgelopen ICT-projecten vlot getrokken heeft.

Na analyse van de oorzaken van de opgelopen vertraging hebben we een heldere besluitvormingsstructuur aangebracht met afgebakende taken, ondersteunende regels en helderheid over wat naar wie gecommuniceerd moest worden. Door vervolgens in workshops met de juiste mensen kwalitatief goede besluiten te nemen en deze gedragen te krijgen met de besluitvormingsstructuur, wordt de uitvoering niet voortdurend gehinderd door wijzigende besluiten. Met een Agile aanpak van softwareontwikkeling wordt vervolgens een maximaal haalbaar resultaat neergezet. Door goede escalatie kunnen ontstane problemen effectief afgehandeld worden.

Het resultaat is een gemotiveerd team dat het project haalbaar maakt met betrouwbare planning, waardoor een tijdige lancering van de website en beloften aan de Tweede Kamer waargemaakt worden.

Een uitgebreide casebeschrijving is te vinden op Een gezamenlijke website van zes overheidsorganisaties

Grensinfo.nl

Pink + Nelson

Pink + Nelson

Pink + Nelson had last van te veel ICT-verstoringen, te lange doorlooptijden van meldingen en projecten die maar niet op tijd af kwamen. Terwijl alle vernieuwing, en daarmee de toekomst van het bedrijf, afhankelijk is van een goed functionerende ICT-afdeling.

Kaderbreed heeft de ontevredenheid over de ICT-afdeling vertaald in concrete doelen. Die zijn samen met het team vertaald naar een rooster en rapportage. Vervolgens is het team dagelijks gecoacht op de resultaten uit de rapportage. Ook op basis van feedback vanuit de andere afdelingen. Voor de lange termijn is een strategisch ICT-beleid geformuleerd. Hiermee wordt het merendeel van de ICT-taken uitbesteed.

De tevredenheid over de ICT-afdeling is in 6 maanden tijd gestegen van een 4 naar een 7. De doorlooptijden van meldingen zijn teruggebracht naar minder dan 2 werkdagen. Medewerkers gaan weer met plezier naar het werk. Ook is een opvolger in vaste dienst geselecteerd en ingewerkt.

Een uitgebreide case-beschrijving is te vinden op Hoe de ICT van Pink + Nelson van een 4 naar een 7 ging