Waternet

De ICT-afdeling van Waternet had last onvrede vanuit de rest van de organisatie over de ondersteuning vanuit ICT.

Kaderbreed heeft de taak van de afdeling vertaald in concreet beleid voor alledag. Vervolgens hebben we de medewerkers laten bepalen welk soort informatie nodig is voor het afhandelen van verschillende soorten meldingen. Deze informatie hebben we bij binnenkomst van een melding compleet laten krijgen. De procescoördinatoren hebben we gecoacht op het sturen van het proces in plaats van de inhoud, waardoor processen breder worden gedragen en uitgevoerd.

Het resultaat is dat doorlooptijden van met name aanmaken nieuwe medewerkers drastisch verkort zijn. Ook is er inzicht in de prestaties van afdeling door heldere rapportages.

Skills

Posted on

29 maart 2017